Izpitni program barvnih stopenj

POGOJ ZA PRISTOP K IZPITU JE MINIMALNO 3 MESECE VADBE MED IZPITI IN NAJMANJ 60% OPRAVLJENIH TRENINGOV.

10. Kyu

KIHON:
1. CHUDAN CHOKU TSUKI
2. JODAN AGE UKE
3. CHUDAN SOTO UKE
4. GEDAN BARAI
5. MAE GERI (v HEISOKU DACHI, z GEDAN KAKIWAKE UKE)

9. Kyu

KIHON:
1. CHUDAN JUN TSUKI naprej
2. JODAN AGE UKE nazaj
3. CHUDAN SOTO UKE naprej, po zadnji ponovitvi mawate
4. MAE GERI (ZENKUTSU DACHI, z GEDAN KAKIWAKE UKE) naprej

8. Kyu

KIHON:
1. CHUDAN JUN TSUKI naprej, po zadnji ponovitvi mawate
2. JODAN AGE UKE naprej, po zadnji ponovitvi mawate
3. CHUDAN SOTO UKE naprej, po zadnji ponovitvi mawate
4. GEDAN BARAI naprej, po zadnji ponovitvi mawate

5. KOKUTSU DACHI SHUTO UKE naprej, po zadnji ponovitvi mawate
6. MAE GERI (z GEDAN KAKIWAKE UKE) naprej, po zadnji ponovitvi mawate
7. YOKO GERI KEAGE (v HEISOKU DACHI, desno in levo 2x)

KATA: TAIKYOKU SHODAN

GOHON KUMITE: N: JODAN JUN TSUKI, O: JODAN AGE UKE + GIAKU TSUKI: N: CHUDAN JUN TSUKI, O: SOTO UKE + GIAKU TSUKI

7. Kyu

KIHON:
1. CHUDAN JUN TSUKI
2. JODAN AGE UKE nazaj
3. CHUDAN SOTO UKE naprej
4. CHUDAN UCHI UKE nazaj
5. KOUKUTSU SHUTO UKE naprej
6. MAE GERI (z GEDAN KAKIWAKE UKE) naprej
7. YOKO GERI KEAGE (v KIBA DACHI) naprej levo in desno

KATA: HEIAN SHODAN

GOHON KUMITE: N: JODAN JUN TSUKI, O: JODAN AGE UKE + GIAKU TSUKI: N: CHUDAN JUN TSUKI, O: SOTO UKE + GIAKU TSUKI

6. Kyu

KIHON:
1. CHUDAN JUN TSUKI naprej
2. JODAN AGE UKE nazaj
3. CHUDAN SOTO UKE naprej
4. CHUDAN UCHI UKE nazaj
5. KOUKUTSU SHUTO UKE naprej
6. MAE GERI (z GEDAN KAKIWAKE UKE) naprej
7. YOKO GERI KEAGE (v KIBA DACHI) naprej levo in desno
8. YOKO GERI KEKOMI (v KIBA DACHI) naprej levo in desno

KATA: HEIAN NIDAN

KIHON IPPON KUMITE:
N: JODAN JUN TSUKI, O: JODAN AGE UKE + GIAKU TSUKI – desno in levo
N: CHUDAN JUN TSUKI, O: SOTO UKE + GIAKU TSUKI – desno in levo

5. Kyu

KIHON:
1. CHUDAN JUN TSUKI naprej
2. JODAN AGE UKE, GYAKU TSUKI nazaj
3. CHUDAN SOTO UKE, GYAKU TSUKI naprej
4. CHUDAN UCHI UKE, CHUDAN GYAKU TSUKI nazaj
5. KOUKUTSU DACHI SHUTO UKE naprej
6. MAE GERI (z GEDAN KAKIWAKE UKE) naprej
7. YOKO GERI KEAGE (v KIBA DACHI) naprej desno in levo
8. YOKO GERI KEKOMI (v KIBA DACHI) naprej desno in levo

KATA: HEIAN SANDAN

KIHON IPPON KUMITE:
N: JODAN JUN TSUKI, O: JODAN AGE UKE + GIAKU TSUKI – desni in levi
N: CHUDAN JUN TSUKI, O: SOTO UKE + GIAKU TSUKI  – desni in levi
N: CHUDAN MAE GERI z GEDAN KAKIWAKE UKE, O: GEDAN BARAI + GIAKU TSUKI - desno in levo

4.Kyu

KIHON:
1. CHUDAN JUN TSUKI naprej
2. JODAN AGE UKE + GYAKU TSUKI nazaj
3. CHUDAN SOTO UKE + GYAKU TSUKI naprej
4. CHUDAN UCHI UKE + GYAKU TSUKI nazaj
5. KOUKUTSU DACHI + SHUTO UKE, ZENKUTSU DACHI + GYAKU NUKITE naprej
6. MAE GERI (z GEDAN KAKIWAKE UKE) naprej
7. YOKO GERI KEAGE (v KIBA DACHI) naprej desno in levo
8. YOKO GERI KEKOMI (v KIBA DACHI) naprej desno in levo

KATA: HEIAN YONDAN

KIHON IPPON KUMITE:
N: JODAN JUN TSUKI, O: JODAN AGE UKE + GIAKU TSUKI – desno in levo
N: CHUDAN JUN TSUKI, O: SOTO UKE + GIAKU TSUKI – desno in levo
N: CHUDAN MAE GERI z GEDAN KAKIWAKE UKE, O: GEDAN BARAI + GIAKU TSUKI –  desno in levo
N: CHUDAN YOKO GERI KEKOMI, O: SOTO UKE + GIAKU TSUKI  –  desno in levo

3.Kyu

KIHON:
1. CHUDAN JUN TSUKI naprej
2. JODAN AGE UKE, GYAKU TSUKI nazaj
3. CHUDAN SOTO UKE, GYAKU TSUKI naprej
4. CHUDAN UCHI UKE, GYAKU TSUKI nazaj
5. KOUKUTSU DACHI + SHUTO UKE, ZENKUTSU DACHI + GYAKU NUKITE naprej
6. MAE GERI z GEDAN KAKIWAKE UKE naprej
7. REN GERI CHUDAN, JODAN z GEDAN KAKIWAKE UKE naprej
8. MAWASHI GERI naprej
9. YOKO GERI KEAGE (v KIBA DACHI) naprej desno in levo
10. YOKO GERI KEKOMI (v KIBA DACHI) naprej desno in levo

KATA: HEIAN GODAN

KIHON IPPON KUMITE:
N: JODAN JUN TSUKI, O: JODAN AGE UKE + GIAKU TSUKI – desno in levo
N: CHUDAN JUN TSUKI, O: SOTO UKE + GIAKU TSUKI – desno in levo
N: CHUDAN MAE GERI z GEDAN KAKIWAKE UKE, O: GEDAN BARAI + GIAKU TSUKI –  desno in levo
N: CHUDAN YOKO GERI KEKOMI, O: SOTO UKE + GIAKU TSUKI  –  desno in levo

2. Kyu

KIHON:
1. CHUDAN JUN TSUKI naprej
2. JODAN AGE UKE, GYAKU TSUKI nazaj
3. CHUDAN SOTO UKE in ZENKUTSU DACHI, prehod v KIBA DACHI, YOKO ENPI, YOKO URAKEN UCHI naprej
4. CHUDAN UCHI UKE, GYAKU TSUKI nazaj
5. KOUKUTSU DACHI + SHUTO UKE, ZENKUTSU DACHI + GYAKU NUKITE naprej
6. MAE GERI z GEDAN KAKIWAKE UKE naprej
7. REN GERI CHUDAN, JODAN z GEDAN KAKIWAKE UKE naprej
8. MAWASHI GERI naprej
9. YOKO GERI KEAGE (v KIBA DACHI) naprej desno in levo
10. YOKO GERI KEKOMI (v ZENKUTSU DACHI) naprej desno in levo

KATA: TEKKI SHODAN (po izbiri kandidata)

JIYU IPPON KUMITE:
JODAN JUN TSUKI
CHUDAN JUN TSUKI
CHUDAN MAE GERI
CHUDAN YOKO GERI KEKOMI vsi z desno nogo (levi stav)

1. Kyu

KIHON:
1. CHUDAN JUN TSUKI naprej
2. SANBON REN TSUKI naprej
3. JODAN AGE UKE, GYAKU TSUKI nazaj
4. CHUDAN SOTO UKE, YOKO ENPI, YOKO URAKEN UCHI (ZENKUTSU DACHI prehod v KIBA DACHI) naprej
5. CHUDAN UCHI UKE, GYAKU TSUKI nazaj
6. KOUKUTSU SHUTO UKE, ZENKUTSU DACHI + GYAKU NUKITE naprej
7. MAE GERI (z GEDAN KAKIWAKE UKE) naprej
8. REN GERI CHUDAN, JODAN (z GEDAN KAKIWAKE UKE) naprej
9. MAWASHI GERI naprej
10. YOKO GERI KEAGE (v KIBA DACHI) naprej desno in levo
11. YOKO GERI KEKOMI (v ZENKUTSU DACHI) naprej

KATA: BASSAI DAI, KANKU DAI, JION, ENPI (po izbiri kandidata)

JIYU IPPON KUMITE:
JODAN JUN TSUKI
CHUDAN JUN TSUKI
CHUDAN MAE GERI
CHUDAN YOKO GERI KEKOMI
JODAN MAWASHI GERI vsi z desno nogo (levi stav)
* Za MAWASHI GERI je potrebno napovedati višino tehnike in sicer JODAN ali CHUDAN